"ระบบเทคโนโลยีของเรา จะทำให้เวลาของท่านเป็นเงินเป็นทอง"
 
"Agaligold One Stop IT Solutions"
 
OUR PRODUCT
ระบบบริหารจัดการร้านทอง ออกแบบโดยนักพัฒนาผู้เข้าใจสภาพการทำงานจริงของร้านทอง
ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ผู้ที่มีความเข้าใจในการออกแบบ UX/UI ในการทำธุรกรรมกิจการร้านทอง


ทองเนื้อเก้า
ระบบบริหารจัดการร้านทององค์รวม

คุณสมบัติ
อำนวยความสะดวกในการจัดการภาพ รวมของทุกระบบให้ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้เห็นสภาพการดำเนินกิจการจริง กำไร-ขาดทุน ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย ของกิจการ การจัดการสต๊อค การตรวจนับสต๊อคทำได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตัดสินใจซื้อขาย และพัฒนากิจการต่อไปได้


ทองพันชั่ง
ระบบใบเสร็จร้านทองออนไลน์

คุณสมบัติ
อำนวยความสะดวกในการจัดการงานด้านเอกสารทางบัญชีของร้านทองได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องการทำงานของร้านทอง สำนักงานบัญชี และระบบภาษี


ทองเอก
ระบบขายฝากร้านทองออนไลน์

คุณสมบัติ
อำนวยความสะดวกรับจำนำใหม่ ส่งดอก ไถ่ออก ระบบช่วยคำนวณดอกเบี้ย จัดเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว เที่ยงตรง ตรวจสอบง่าย ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะจำนำของตนเองได้ ผ่าน QR Code ที่พิมพ์ไว้หลังใบจำนำ 

 

ทองธารา
ระบบออมทองออนไลน์

คุณสมบัติ
จัดการระบบการออมทองในรูปแบบออนไลน์ลดเวลาขั้นตอนการจัดการออมทองทั้งลูกค้าและเจ้าของกิจการร้านทอง ลูกค้าสามารถออมทองผ่านQR code มือถือ โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ร้าน ร้านค้าสะดวกตรวจสอบข้อมูลการออมลูกค้าได้
 
 

Powered by MakeWebEasy.com