การเข้าใช้งานเบื้องต้น

วิธีเข้าใช้งาน
 • ระบบทำงานบน Web Application ผ่าน Browser 
  แนะนำเข้าใช้งานผ่าน Google Chrome

 • เมื่อเปิดบราวน์เซอร์ขึ้นมาแล้ว กรอกโดเมนเนมของร้านท่านในแถบ Address bar แล้ว enter เข้าระบบ


 • กรอกชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน จากนั้นกด Login

วิธีแก้ไขเบื้องต้น กรณีลงชื่อเข้าสู่ระบบไม่ได้
 • วิธีที่ 1 ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีการเชื่อมต่อที่ปกติหรือไม่


 • วิธีที่ 2 ตรวจสอบชื่อโดเมนเนมของร้าน ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน มีการเปลี่ยนภาษาขณะพิมพ์หรือไม่ มีการกดปุ่ม NumLock, CapLock ไว้หรือไม่


  **หมายเหตุ หากตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปกติ แนะนำให้รีบติดต่อทีมงานโดยทันที

 

การเพิ่มข้อมูลลูกค้า

การเพิ่มข้อมูลลูกค้า โดยใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน คู่โปรแกรม Siam id (Auto Fill Form) 
 • ในทุกๆเช้าของการเปิดร้าน เมื่อเปิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อปแล้ว
  ให้ท่านสังเกตแถบไอค่อนโปรแกรมที่ทำงานเบื้องหลัง (มุมขวาล่างของหน้าจอ)


  หากไม่พบไอค่อนโปรแกรม Siam ID ให้ท่านทำการเปิดโปรแกรม Siam ID เสียก่อน


  เลือกเปิดใช้งาน


  จากนั้นหน้าต่างด้านบนจะหายไป ให้ท่านกลับไปเช็คแถบไอค่อนโปรแกรมทำงานเบื้องหลัง จะพบไอค่อนโปรแกรม Siam ID เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดโปรแกรม


 • หากท่านยังไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร ให้ท่านเสียบสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องอ่านบัตรเข้าด้วยกัน
  (เครื่องอ่านบัตรประชาชนส่วนใหญ่ เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB-A)


 • เข้าสู่หน้าเพิ่มข้อมูลลูกค้า
 • คลิกที่ช่องว่าง เฉพาะช่องชื่อผู้ใช่งาน


 • เสียบบัตรประชาชน เข้ากับเครื่องอ่านบัตรประชาชน หงายด้านหน้าของบัตรประชาชนใช้ด้านที่มีแถบสมาร์ทซิม เสียบเข้าเครื่องอ่านบัตร แล้วรอสักครู่


 • จากนั้นระบบจะคีย์ข้อมูลบัตรประชาชน Fill Form ตามช่องเพิ่มข้อมูล
 • กรอกเบอร์ติดต่อลูกค้า และทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดบันทึก
  (เนื่องจากข้อมูลในชิป บางครั้งไม่ตรงกับข้อมูลหน้าบัตร ซึ่งเกิดจากการที่ชิปไม่ได้อัพเดทข้อมูล เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่อาศัย) ให้อ้างอิงจากหน้าบัตรเป็นหลัก *หากข้อมูลไม่ตรง สามารถพิมพ์แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
การเพิ่มข้อมูลลูกค้า กรณีไม่มีหน้าบัตรประชาชน/ไม่ใช้งานกับเครื่องอ่านบัตร (Manual Key)
 • ให้ท่านไปที่แถบเพิ่มข้อมูลลูกค้า
 • กรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *สำคัญ
  เช่น ชื่อผู้ใช้งาน(กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน), ชื่อ-สกุล ภาษาไทย, ที่อยู่, และเบอร์มือถือ
 • ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนกดบันทึก
  *การเพิ่มข้อมูลด้วยการกรอกข้อมูลเอง เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่อิงการใช้ข้อมูลเสมือนหน้าบัตรประชาชน
การแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตร / ข้อมูล Fill Form ไม่ตรงช่อง
 • กรณีเพิ่มข้อมูลจากบัตรประชาชน แล้วปรากฎว่าเนื้อหาไม่ตรงกับข้อมูลหน้าบัตร
  แนวทางแก้ไข ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลหน้าบัตรประชาชนอีกครั้ง และพิมพ์แก้ไขด้วยตนเอง
  *สาเหตุที่ข้อมูลที่ดึงจากบัตรไม่ตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตร มักพบเจอในกรณีเจ้าของบัตร เคยมีการเปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, ศาสนา หรือที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลบนชิปในบัตรประชาชนยังไม่ได้รับการอัพเดทข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลหน้าบัตร
 • กรณีข้อมูลที่ Fill Form เคลื่อน ไม่ตรงกับช่อง
  1) โปรดตรวจสอบแถบไอค่อนโปรแกรมทำงานเบื้องหลัง ว่ามีโปรแกรม Siam ID ขึ้นซ้อนกันอยู่หรือไม่ หากมีขึ้นซ้อน ให้ทำการปิด จนเหลือเพียง 1 ไอค่อนที่ทำงานอยู่เท่านั้น

  2) โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อของพอร์ท USB ตัวเครื่องอ่านบัตร กับคอมพิวเตอร์ของท่านว่าปกติหรือไม่

  3) ตรวจสอบการตั้งค่าโปรแกรม Siam ID ว่ามีการตั้งค่าข้อมูล Fill Form ถูกต้องหรือไม่

 • กรณึตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ ให้รีบแจ้งทีมงานเพื่อช่วยเหลือโดยทันที

 

การจัดการผู้ใช้งาน เปลี่ยนรหัสผ่าน ปรับสิทธิ์การใช้งาน

การเพิ่มผู้ใช้งาน
 • ไปที่เมนูตั้งค่า 


 • เลือกเมนู จัดการข้อมูลบริษัท


 • ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยข้อมูลผู้ใช้งานระดับ Administrator


 • เลือก จัดการ (ปุ่มสีน้ำเงิน)


 • กรอกข้อมูลผู้ใช้
  1. ชื่อผู้ใช้ Username ในการเข้าระบบ
       ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ แนะนำอย่างน้อย 3 หลัก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์เล็กก็ได้
      มี หรือไม่มีตัวเลขผสมก็ได้

  2. รหัสผ่าน Password ในการเข้าระบบ
       ใช้ตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ แนะนำอย่างน้อย 3 หลัก ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์เล็กก็ได้

  3. คำอธิบาย กรอกเพื่อโน๊ตให้ท่านซึ่งเป็นผู้จัดการหน้าระบบทราบว่าชื่อผู้ใช้งานนี้คือใคร
     ใช้ภาษาไทยได้

  4. ระดับผู้ใช้งาน
      Administrator = ผู้ใช้งานหลักมีอำนาจสูงสุดในการจัดการข้อมูลทุกอย่างในระบบ
      Admin = เหมาะสำหรับพนักงาน จัดการได้เฉพาะธุรกรรม ซื้อ ขาย ขายฝาก ไถ่ออก ปรับปรุงการเงิน
      Account = เหมาะสำหรับสำนักงานบัญชี จัดการเฉพาะตรวจสอบบัญชีร้าน สรุปยอด ดูรายงานซื้อ ขาย รายงานการเงิน สต็อคคงเหลือ บิล สรุปปิดบัญชี
      Seller = TBA

  5. สถานะผู้ใช้งาน
      enable เลือกเพื่อ เปิด ให้ผู้ใช้งานนี้สามารถเข้าระบบได้
      disable  เลือกเพื่อ ปิด สถานะการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานนี้ไม่สามารถเข้าระบบได้

 • เลือก บันทึกข้อมูล

การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน
 • ไปที่เมนู ตั้งค่า


 • เมนู จัดการข้อมูลบริษัท


 • ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยข้อมูลผู้ใช้งานระดับ Administrator


 • เลือก จัดการ (ปุ่มสีน้ำเงิน)

 • เลือกปุ่ม แก้ไข ในช่องผู้ใช้งานที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
  ไม่ควรแก้ไข ชื่อผู้ใช้งานลำดับที่ 1 แนะนำให้ท่านสร้างผู้ใช้งานลำดับที่ 2 ก่อน แล้วค่อยแก้ไขผู้ใช้งานลำดับที่ 1 เพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้


 • จากนั้นจะปรากฎ ข้อมูลผู้ใช้ สามารถแก้ไขข้อมูลจากหน้าต่างนี้ได้เลย
   แก้ไขรหัสผ่านเดิมเป็นรหัสผ่านใหม่ (โปรดตรวจสอบภาษา, ปุ่ม NumLock ปุ่ม CapsLock ก่อนแก้ไขรหัส)
   แก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน
       Administrator = ผู้ใช้งานหลักมีอำนาจสูงสุดในการจัดการข้อมูลทุกอย่างในระบบ
       Admin = เจ้าของกิจการ, ผู้จัดการร้าน มีอำนาจจัดการข้อมูลทุกอย่าง เว้นการจัดการแก้ไขสิทธิ์ผู้ใช้งาน
       User = พนักงาน จัดการได้เฉพาะธุรกรรม ซื้อ ขาย ขายฝาก ไถ่ออก ปรับปรุงการเงิน
       Account = บัญชี จัดการเฉพาะตรวจสอบบัญชีร้าน สรุปยอด ดูรายงานซื้อ ขาย รายงานการเงิน สต็อคคงเหลือ บิล สรุปปิดบัญชี
       Seller = TBA
   แก้ไขสถานะผู้ใช้งาน
       enable เลือกเพื่อ เปิด ให้ผู้ใช้งานนี้สามารถเข้าระบบได้
       disable  เลือกเพื่อ ปิด สถานะการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานนี้ไม่สามารถเข้าระบบได้
       หรือกดปุ่ม ลบ เพื่อเป็นการ ปิดสถานะการใช้งานทันที
       

 **หมายเหตุ หากเพิ่มผู้ใช้งานแล้วไม่สามารถลบชื่อผู้ใช้งานได้ทุกกรณี แต่สามารถยกเลิกสถานะเข้าใช้งานได้ เพื่อเป็นการป้องการทำธุรกรรมที่ผิดพลาดโดยชื่อผู้ใช้นั้นๆ


การตั้งค่าการพิมพ์ ใบรับออมทอง หรือใบรับจำนำ
*ขนาดกระดาษที่ใช้งาน สามารถศึกษาได้จาก คลิกที่นี่

วิธีการป้อนกระดาษในครั้งแรก และป้อนกระดาษสำหรับพิมพ์ประวัติออมทอง/จำนำ
 • ป้อนกระดาษสำหรับการพิมพ์ใบออมทอง หรือจำนำหน้าแรก(ข้อมูล) 
  A ใส่กระดาษในช่องป้อนกระดาษ (เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นมีวิธีป้อนกระดาษไม่เหมือนกัน)
  B นำแถบกั้นขนาดกระดาษ เลื่อนเข้ามาให้อยู่กึ่งกลางพอดีกับกระดาษที่ป้อน
  C สั่งพิมพ์


 • ให้ร้านเก็บตั๋วด้านขวามือตามตัวอย่างไว้ ส่วนด้านยาวที่เหลือทางซ้ายของตัวอย่างด้านที่มี QR Code และข้อมูลลูกค้า ให้ลูกค้าเก็บไว้ เพื่อใช้พิมพ์ประวัติการออม/จำนำ


 • ป้อนกระดาษสำหรับการพิมพ์ประวัติการออมทอง/จำนำ
  A กรณีเป็นการพิมพ์ประวัติครั้งแรก ให้พลิกกระดาษนำด้านเปล่าไว้ด้านบน
      กรณีเป็นการพิมพ์ประวัติครั้งต่อๆไป ให้นำด้านที่มีประวัติการออมก่อนหน้าไว้ด้านล่าง หรือด้านในสุดของช่องป้อนกระดาษ
  B นำแถบกั้นขนาดกระดาษ เลื่อนเข้ามาให้อยู่กึ่งกลางพอดีกับกระดาษที่ป้อน
  C สั่งพิมพ์

  **หมายเหตุ วิธีการป้อนกระดาษ อาจแตกต่างไปตามเครื่องพิมพ์แต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น บางรุ่นป้อนกระดาษด้านบน, บางรุ่นด้านหน้า, บางรุ่นด้านข้าง, บางรุ่นเริ่มพิมพ์จากบนลงล่าง, บางรุ่นพิมพ์จากล่างขึ้นบน โปรดศึกษาวิธีป้อนกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่น/ยี่ห้อ ที่ท่านใช้งานได้จากคู่มือผลิตภัณฑ์หรือศูนย์บริการ
การตั้งค่าการพิมพ์ ตั้งค่ากระดาษ
 • ตัวอย่างการตั้งค่าการพิมพ์ (กรณีหน้าจอท่านไม่แสดงการตั้งค่าตามภาพ กรุณากดแถบการตั้งค่าเพิ่มเติม)
  รูปแบบ : แนวตั้ง
  ขนาดกระดาษ : A4
  ระยะขอบ : ไม่มี
  ปรับขนาด : ค่าเริ่มต้น (บางรุ่นอาจตั้งค่าเป็น 100%)

 • **หมายเหตุ เมนูและหัวข้อการตั้งค่าการพิมพ์อาจแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อทีมงาน

 

 

สนใจรับชมการสาธิตระบบ, สั่งซื้อผลิตภัณฑ์, สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 091-841-2533

(หากเพิ่มเพื่อนทางไลน์ กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนไลน์ตกหล่น)
(หากไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย เจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับท่านตามเบอร์ที่ติดต่อเข้ามาโดยเร็วที่สุด)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้